MÁY UỐN KIM LOẠI
MÁY ĐỘT DẬP KIM LOẠI
MÁY XỬ LÝ DÂY THÉP
MÁY CẮT KIM LOẠI
hệ thống máy cán định hình
MÁY ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI
MÁY BẮN VÍT TỰ ĐỘNG
MÁY RÚT ĐINH TÁN, ĐINH RIVE TỰ ĐỘNG
Máy mài