Máy uốn tạo hình dây thép 2D BendTech-XD CNC GT-WB-60-4A (2-6mm)