Hiển thị tất cả 9 kết quả

Máy Uốn Dây Thép 2D, 3D, Đa Trục được ứng trong lĩnh vực gia công uốn dây thép tạo nhiều hình dạng và cấu trúc khác nhau

Máy Uốn Dây Thép 2D, 3D, Đa Trục được sử dụng uốn tạo hình dây thép dạng 2D, uốn tạo hình dây thép dạng 3D, uốn lò xo, uốn móc áo, uốn kẹp ghim, uốn phụ kiện của khuôn, uốn gia công vòng…