Hiển thị tất cả 9 kết quả

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GIÀN GIÁO

Quy trình sản xuất chung:
Vật liệu ban đầu (ống thép) – Máy cắt ống – Máy đột lỗ ống – Phụ Kiện – Máy hàn tự động (Hàn ống đứng, ống ngang, hàn ống nối, hàn chân đế) – Máy dập đầu ống chéo – Mạ kẽm – Đánh bóng –Sản phẩm

Quy trình sản xuất thanh đứng: Vật liệu ban đầu – Máy cắt ống – Máy đột lỗ ống – Máy hàn tự động
Quy trình sản xuất thanh ngang: Vật liệu ban đầu – Máy cắt ống– Máy hàn tự động
Quy trình sản xuất thanh chéo: Vật liệu ban đầu – Máy cắt ống – Máy hàn tự động