Máy Uốn, Lốc Ống Hộp, Thép Hình

Hiển thị tất cả 18 kết quả

Máy Uốn, Lốc Ống Hộp, Thép Hình là loại uốn ống hộp một cung R với độ chính xác cao và độ bền cơ học  tốt

Máy Uốn, Lốc Ống Hộp, Thép Hình sử dụng dễ dàng với nhiều loại biên dạng sản phẩm khác nhau như uốn thép V, uốn thép U, uốn ống, uốn hộp, uốn lập là, uốn thép H


Máy Uốn, Lốc Ống Hộp, Thép Hình