Hiển thị tất cả 4 kết quả

Dây chuyền sản xuất thanh ren

Quy trình sản xuất thanh ren
Bước 1
: Máy rút thép :Tạo ra đường kính thép mong muốn

Bước 2: Máy nắn thẳng và cắt đoạn : Cắt theo chiều dài mong muốn
Bước 3: Máy Vê đầu thanh ren
Bước 4: Máy cán tạo ren
Bước 5: Mạ kẽm ( nếu cần)

Quy trình sản xuất thanh ren
Quy trình sản xuất thanh ren