Máy tiện miết PROSPER CNC X-800 bản tiêu chuẩn (3 Trục)