Máy đánh bóng quay sử dụng kim châm từ tính ADV-811