Máy bắn vít tự động CNC TB-PE11 (Có bộ hiệu chuẩn mômen xoắn)