Lò nung chảy cảm ứng tần số trung bình cho bạch kim