Dây chuyền gói màng giấy bóng kính 3D tự động bao thuốc lá, hộp nước hoa, hộp sữa… PS-UP-3D-360