Bàn giao Máy uốn ống 1 đầu bán tự động

Bàn giao Máy uốn ống 1 đầu bán tự động

Máy uốn ống 1 đầu bán tự động
Máy xuất phát từ kho của NPN
Máy uốn ống 1 đầu bán tự động
Quá trình vận chuyển, máy được bọc và chằng kĩ càng, đảm bảo tới tay khách hàng nguyên vẹn – như mới
Máy uốn ống 1 đầu bán tự động
Cẩu máy đến kho của Khách hàng
Máy uốn ống 1 đầu bán tự động
Kỹ thuật NPN bàn giao máy và hướng dẫn vận hành cho Khách hàng
Máy uốn ống 1 đầu bán tự động
Nghiệm thu sản phẩm theo quy trình của Khách hàng

 

Trả lời