Bàn giao Máy vo vát đầu ống bán tự động phi 180 và Máy cắt đột liên hợp QA32

Bàn giao Máy vo vát đầu ống bán tự động phi 180 và Máy cắt đột liên hợp QA32

Máy vo vát đầu ống bán tự động phi 180 và Máy cắt đột liên hợp QA32 về kho NPN

Máy bo vát phi 180
Kỹ thuật và chuyên viên tư vấn của NPN chạy thử máy

Video thử máy trước khi bàn giao cho Khách Hàng

Trả lời