Cuối tuần bận rộn của 2 văn phòng Bắc-Nam

Cuối tuần bận rộn của 2 văn phòng Bắc-Nam

Máy đánh bóng tấm khổ 1300mm

Máy đánh bóng tấm khổ 1300mm
Máy đánh bóng tấm khổ 1300mm về kho NPN

Máy xả cuộn - Máy nạp phôi tự động

Máy xả cuộn - Máy nạp phôi tự động
3 máy xả cuộn + 3 máy nạp phôi tự động về kho văn phòng Miền Nam
Máy cắt đột liên hợp
Nhân viên Kỹ thuật NPN đi bàn giao máy cắt đột liên hợp cho khách

 

Trả lời