Bàn giao máy và chuyển giao công nghệ máy uốn ống 1 đầu tự động DW38-CNC 2 tầng khuôn (full servo).

Bàn giao máy và chuyển giao công nghệ máy uốn ống 1 đầu tự động DW38-CNC 2 tầng khuôn (full servo)

Bàn giao máy và chuyển giao công nghệ máy uốn ống 1 đầu tự động DW38-CNC 2 tầng khuôn (full servo).
Bàn giao máy tại xưởng của Khách hàng

 

Trả lời