Bàn giao máy uốn dây, thanh đồng 2D tích hợp đột lỗ tại Miền Nam

Đây là chiếc máy đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam tính tới thời điểm này có thể uốn thanh đồng dạng 2D và tích hợp hệ thống đột lỗ.

Chiếc máy 2 trong 1 vừa có thể uốn sản phẩm dạng thanh, vừa có thể uốn sản phẩm dạng dây.

Máy uốn thanh đồng 2D
Hệ thống đột lỗ của máy
Máy uốn thanh đồng 2D
Hệ thống nạp phôi dạng thanh

Máy uốn thanh đồng 2D

Máy uốn thanh đồng 2D
Pin uốn và dao cắt dạng thanh

 

Máy uốn thanh đồng 2D
Bộ phận nắn thẳng và nạp thôi dạng thanh

 

Máy uốn thanh đồng 2D Máy uốn thanh đồng 2D Máy uốn thanh đồng 2D Máy uốn thanh đồng 2D Máy uốn thanh đồng 2D

Trả lời