Bàn giao máy tiện miết CNC cho Khách hàng tại Miền Bắc

Bàn giao máy tiện miết CNC cho Khách hàng tại Miền Bắc

Hình thức gia công cơ khí tiện miết không còn xa lạ gì với anh em trong nghề. Tuy nhiên, trước đây, chỉ là dùng công cụ thô sơ như gậy, dùi làm thủ công. Điều này khiến sản phẩm làm ra nhiều khi chất lượng không cao, phụ thuộc vào tay nghề của người thợ, năng suất lại thấp. NPN là đơn vị tiên phong tìm hiểu và ứng dụng máy tiện miết CNC vào sản xuất tại VN. Máy hoạt động ổn định, có nhiều chức năng tiện miết khác nhau phù hợp với nhiều loại sản phẩm, năng suất cao. Được Khách hàng rất ưa thích

Bàn giao máy tiện miết CNC cho Khách hàng tại Miền Bắc

Bàn giao máy tiện miết CNC cho Khách hàng tại Miền Bắc

Bàn giao máy tiện miết CNC cho Khách hàng tại Miền Bắc

Bàn giao máy tiện miết CNC cho Khách hàng tại Miền Bắc

Trả lời