Máy xử lý nhiệt cảm ứng tần số cao cho trục kim loại