Máy sắp vít tự động 1.0-5.0mm TB-560 (bản tiêu chuẩn)