Dây chuyền máy nắn thẳng, xả cuộn, nạp phôi tấm thép 3 trong 1 tự động NCMF-400B