Máy nắn thẳng, nạp phôi, xả cuộn đồng thau NCHF-600B