Máy nắn thẳng, nạp phôi, xả cuộn 3 trong 1 cho tấm thép NCBF-400B