Máy khía rãnh V trên kim loại tấm CNC RGEK 1250×4000