Máy gia nhiệt cứng cảm ứng tùy chỉnh cho trạm quay