Bảng mạch chính bo mạch chủ cho máy gia nhiệt cảm ứng