HSBC: Việt Nam là một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất khu vực năm 2022

HSBC Việt Nam vừa công bố báo cáo nhận định kinh tế 6 tháng cuối năm 2022. Dự báo cho thấy Việt Nam sẽ vững vàng phục hồi giữa bối cảnh thách thức của thế giới.

Trả lời